Universal Healing Tao

UNIVERSAL HEALING TAO

Universal healing Tao is een praktisch oefensysteem van zelfontwikkeling dat je helpt de connectie van jezelf als microkosmos te herstellen en ervaren met de macrokosmos, het grote geheel of het universum.

Een reeks Taoïstische gezondheidsoefeningen die de eenheid tussen lichaam, ziel en spirit herstellen, die je meer in het NU brengen, die je helpen je emoties te stabiliseren en je lichaam sterk, soepel en veerkrachtig te maken. Dit alles verhoogt je vitaliteit en daarmee ook je geluksgevoel.

Via energetische en meditatieve oefeningen wordt het evenwicht tussen je fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid bevorderd en ga je je Chi of levenskracht steeds meer verfijnen met als uiteindelijk doel een ultieme gezondheid te verwerven die de basis vormt voor het ontwaken van je spiritueel potentieel.